Σχετικά με εμάς (Griechisch)

Κατάργηση των κυρώσεων σε ‘Hartz IV’

Η Ατζέντα 2010, μαζί με την φτώχια και τη στέρωση δικιωμάτων που συνάγονται εθελοντικά από τη νομοποίηση του Χαρτς, μας αφορά όλους: άμεσα ή έμμεσα, χτές, σήμερα ή αύριο.

Αιτιόμαστε να καταργηθούν οι τιμωρίες, που είναι αντίθετα με το θεμέλειο νόμο και με τα ανθρωπινά δικαιώματα κατά τις παραγράφους 31, 32 Βιβλίου ΙΙ του Κοινωνικού Νόμου, όπως και την άμεση κατάλυση αναγαστικής εργασίας.

Η Ατζέντα 2010, ιδιαίτερα η νομοι του Χαρτς, δεν πηλήγουν μόνον τους 10 εκατομμύρους άμεσα πάθοντες. Λόγω τις πίεσης που γίνεται στις σχέσεις εργασίας όπως και στους μισθούς, οι νόμοι του Χαρτς αναπτύσσουν την καταστροφική τους επιρρωή στην ολόκληρη κοινωνία.

Άνεργοι με την απείλη του να καταστραφεί η ύπαρξή τους αναγκάζονται να μπούν σε ακροσφαλές εργασίες ή σε εργασίες χωρίς έννοια. Επομένως, η χαμηλή πλήρωση έχουν ξεκινήσει μια σπείρα μισθών πρός τα κάτω. Αντικαθιστούνται οι κανονικές σχέσεις εργασίας με ασφαλές, περιορισμένες και άσχημα πληρωμένες που αυξάνονται σαν επδημία.

Τούτη η αύξηση του τομέα χαμηλών μισθών και η αυξημένη πτώχευση μεγάλου μέρους πληθυσμού πολιτικά θελημένες, εξάγονται κιόλας στην ολόκληρη Ευρώπη. Η Γερμανία οδηγεί να αναγκάσει κράτη σαν την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία να κόψουν τους μισθούς. Και σε άλλες χώρες συνιστάται το μοντέλο «Χαρτς 4»: το μοντέλο εξαγωγής για όλη την Ευρώπη.

Θέλουμε να καταργήσουμε τους μισανθρώπινους νόμους του Χαρτς (νόμους για «σύγχρονες» προσφορές υπηρεσίων στην αγορά εργασίας). Αιτιόμαστε ένα δικαίωμα βασικής ασφάλισης χωρίς όρους.