Hakkımızda (Türkisch)

Hartz IV’ yaptırımları kaldırılsın

Agenda 2010 ve Hartz yasaları sonucu ortaya çıkan fakirlik ve hak kaybı, doğrudan ya da dolaylı olarak başından beri hepimizi ilgilen­dirdi, ilgilen­di­riyor, ilgilen­di­recek.

İnsanlık dışı § 31 ve § 32, SGB II ve zorunlu çalışma yaptırım­larına derhal son veril­misini talep ediyoruz.

Agenda 2010, özellikle de Hartz‐Kanunları sadece 10 milyon doğrudan mağduru ilgilen­dir­miyor. Hartz IV‘nın yaptırımları yüzünden ortaya çıkan iş piyasasındaki, iş ilişki­ler­indeki ve işçi ücret­ler­indeki baskının yıkıcı gücü tüm topluma yansıyor.

Yaşam­larını idame ettire­memek korkusu yaşayan işsizler, korku­larından az ücretli ve anlamsız meşgu­liyet program­larına katılmak zorunda bırakılıyorlar. Ücret dampingi ve düşük ücretler, aşağıya doğru negatif bir spiral haline dönüşmüş bulunuyor. Güvensiz, belli bir süreyle sınırlı ve düşük ücretli işyerleri adeta bir salgına dönüşmüş durumda, normal iş yerlerinin yerini almış bulunuyor.

Siyasi olarak deste­klenen düşük ücret sektörü ve giderek artan düşük ücret sektörü ve toplumun büyük bir kesiminde giderek artan fakirlik bütün Avrupa’ya ihraç edilmiş durumda bulunuyor. Almanya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’yı da işçilere düşük ücret ödemeye zorluyor. Diğer ülkelere ve tüm Avrupa’ya da Hartz IV bir model olarak tavsiye tavsiye ediliyor.

Hedefimiz, insanlık düşmanı Hartz Yasaları‘nı („modern iş piyasası hizmetleri“) ortadan kaldırmak. Kayıtsız, şartsız temel güvenlik ücreti talep ediyoruz.